Kunnen we het klimaat “redden”? – Nee, maar we moeten het milieu en de natuur beschermen

Niemand kan het klimaat “redden”. Geen god, geen keizer, geen tribunaal. Iedereen die beweert dat we het klimaat kunnen beschermen, voert een demagogisch beleid en koestert een gevaarlijke en misleidende illusie. Maar wat wij als rationele wezens in ieder geval moeten doen, is ons milieu en de natuur beschermen tegen overexploitatie, vernietiging en vervuiling. We moeten dit werk doen, anders zullen we het niet overleven. In de 3,5 miljard jaar vanaf het ontstaan van de eerste eencelligen tot de moderne mens zijn de leefomstandigheden op onze aarde altijd veranderd. Klimaatveranderingen hebben er in belangrijke mate toe geleid dat 99 procent van alle wezens die de aarde tot nu toe heeft voortgebracht, is uitgestorven. Alleen organismen die in staat waren zich aan te passen of daarop konden instellen, hebben het overleefd. Dit gold en geldt voor zowel voor mensen als dieren en planten. Wat zijn de factoren die het klimaat echt bepalen? Het is vastgesteld dat er de afgelopen 400 miljoen jaar ongeveer elke 100.000 jaar ijstijden zijn geweest. Volgens verschillende bronnen is de laatste grote ijstijd 10.000 of 18.000 jaar geleden geëindigd. Nog maar 400 miljoen jaar geleden draaide de Aarde 410 keer om haar eigen as gedurende één baan […] https://fenixx.org/2019/07/14/kunnen-we-het-klimaat-redden-nee-maar-we-moeten-het-milieu-en-de-natuur-beschermen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *