Milieudefensie verliest ‘luchtkwaliteitszaak’ opnieuw

Milieudefensie heeft een rechtszaak over de luchtkwaliteit opnieuw verloren. Het gerechtshof in Den Haag wees de eis van de organisatie dat de Nederlandse Staat meer moet doen tegen luchtvervuiling, van de hand. Eind 2017 verloor Milieudefensie de zaak ook al bij de rechtbank in Den Haag, waarna de organisatie in hoger beroep ging.

Milieudefensie vindt dat de Staat te weinig doet tegen luchtvervuiling en wil dat de overheid wordt verplicht om binnen een half jaar te voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor de hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide in de lucht.

Het hof oordeelt echter dat de Staat wel degelijk maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Snel voldoen aan de WHO-richtlijnen leidt wel tot betere bescherming van de volksgezondheid, maar dat betekent niet dat Milieudefensie zijn zin krijgt. Er spelen volgens het hof ook economische en maatschappelijke belangen een rol, bij bijvoorbeeld het afbouwen van verkeer in binnensteden of aanpassing van het landbouwbeleid.

http://feeds.nos.nl/~r/nosnieuwsbinnenland/~3/X0dvT1MJ7Pc/2283562

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *